Nebankovní půjčky Kolín - nebankovní půjčky Kolín

ON-LINE ŽÁDOST
NA COKOLIV
PRO ZAMĚSTNANCE
PRO DŮCHODCE
ŽIVNOSTNÍKY
FIRMY
tel: 737174020
tel: 737174020
Přejít na obsah

PŮJČKY A ÚVĚRY

NA COKOLIV

Osobní půjčka občanům

O osobní nebankovní půjčku může požádat každá fyzická osoba:
    • starší 18 let
    • s trvalým pobytem v ČR
    • s platným dokladem totožnosti
    • bez exekuce nebo insolvence
    • s prokazatelným příjmem v dostatečné výši

O osobní nebankovní půjčku mohou požádat zaměstnanci, důchodci, osoby pobírající příspěvek v mateřství, osoby s výsluhovou nebo zdravotní rentou, osoby pobírající odměnu pěstouna, živnostníci a osoby vykonávající svobodná povolání (smlouva se uzavírá na rodné číslo).

Přesné parametry úvěru jsou vždy uvedeny v nezávazné nabídce vytvořené na základě žadatelem zadaných údajů. Každá žádost podléhá schvalovacímu procesu, na poskytnutí úvěru není právní nárok.

Osobní půjčky pro občany podléhají zákonu č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Osobní půjčka živnostníkům

Půjčka pro živnostníky, je určena pro podnikající fyzické osoby starší 18 let, s trvalým pobytem v ČR, s platným dokladem totožnosti a s platným oprávněním k podnikání. Žadatel musí být bez exekuce a insolvence.
Osobní půjčka pro živnostníky jinak taky spotřebitelský úvěr pro živnostníky je poskytován tzv. na rodné číslo a je určen na osobní spotřebu podnikatele. Výhodou osobní půjčky pro živnostníky je možnost předčasného splacení s úsporou úroků, podmínkou pro získání tohoto typu úvěru je možnost doložení faktur za poslední 3 měsíce, které jsou proplaceny přes účet žadatele, nebo doložení daňového přiznání za poslední daňové období s dostatečným obratem. Osobní půjčku pro živnostníky mohou získat osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) nebo osoby vykonávající svobodná povolání.

Přesné parametry úvěru jsou vždy uvedeny v nezávazné nabídce vytvořené na základě žadatelem zadaných údajů. Každá žádost podléhá schvalovacímu procesu, na poskytnutí úvěru není právní nárok.
Osobní půjčky pro živnostníky podléhají zákonu č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Úvěry pro firmy

Jsou určeny podnikatelům, fyzickým i právnickým osobám s platným oprávněním k podnikání na území ČR, kteří podnikají déle než 6 měsíců a potřebují firemní úvěr na rozjezd nebo rozšíření podnikání. Podle délky podnikání a možnosti doložení příjmu nabízíme úvěry pro firmy od 15.000 do 250.000 . Do výše 75.000 Kč je možné žádat o firemní úvěr bez dokládání příjmu, pro úvěry nad 75.000 Kč požadujeme doložit DP za poslední 2 daňová období s obratem nad 270.000. Výhodou u tohoto typu úvěru je že úrok je daňově uznatelný náklad a je možné čerpat několik úvěrů souběžně. Nebankovní úvěr pro firmy se uzavírá na IČO, úvěr je možné poskytnout i bez doložení příjmu začínajícím podnikatelům.

O nebankovní úvěr pro firmy  mohou žádat osoby samostatně výdělečně činné, společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti. Žadatel o firemní úvěr musí být bez exekuce a insolvence.
Úvěry pro firmy jsou poskytovány podle ust. § 2395 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.
Copyright © 2008-2020 KUFIN
P Ů J Č K Y  A  Ú V Ě R Y  N A  C O K O L I V
Zprostředkovatel vykonává svoji činnost pro více věřitelů jako samostatný zprostředkovatel a je oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy o úvěru a péči o klienta po uzavření smlouvy o úvěru.
provozovatel webu: Pavel Kubeš, IČO 44706901
Zprostředkovatel vykonává svoji činnost pro více věřitelů jako samostatný zprostředkovatel a je oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy o úvěru a péči o klienta po uzavření smlouvy o úvěru.
Návrat na obsah